નાનપણમાં કેટ-કેટલીય વાર સાંભળેલી દસ વાતો

 • જો..જો..! કીડી મરી ગઈ..!!
  (સાલું, વાગ્યું હોય આપણને, અને મરી જાય કીડી ..? કમાલ છે..)
 • મોટો થઈશ ને.. એટલે લાવી આપીશ..!
  (જાણે કેમ કે, પ્રોપર્ટીમાંથી કોઈ ભાગ માગી લીધો હોય..)
 • આવું ના બોલાય, પાપ લાગે..!
  (આવું આવું જ કહીને કાયમ ડરાવે રાખ્યા હતા.)
 • સુઈ જા, નહીં તો બાવો આવશે..!
  (હા.. જાણે બધા બાવા નવરા જ બેઠા હોય ને ..!)
 • આ ગંદુ છે. ચલ, આપણે બીજું રમકડું લઇ લેશું..!
  (જેવું ખબર પડે, કે આ મોંઘું છે, કે તરત તે ગંદુ બની જાય…!)
 • રડવાનું બંધ કર, તો ચોકલેટ મળશે..!
  (ને પછી કાયમ, ચોકલેટ ખાવાની તો કાયમ ‘ના’ જ પાડતા…!)
 • જલ્દી ખાઈ લે નહીં તો પેલી બેબી ખાઈ જશે…!
  (પેટ ભલેને ફાટી જતું હોય, તો પણ પેલી બેબીના ડરને લીધે, ત્યારે ને ત્યારે ખાવું પડતું..!)
 • બા..બા જવું છે ને,.? તો જીદ નહીં કર..!
  (બા..બા જવાની આશામાં ને આશામાં છોકરું થાકીને સુઈ જાય, પણ તેમનો તો મુડ જ ના બનતો …!)
 • તું તો ડાહ્યો દીકરો છે ને મારો..?
  (હા… તો શું એમ કહીને બધા કામ કરાવી લેવાના…? )
  અને સહુથી જક્કાસ તો આ…!
 • એ…ઈ…! કાગો લઇ ગ્યો, જો….!
  (મા-કસમ, એક મચ્છર પણ આસપાસ ઉડતો ના હોય, એ વખતે..!!)

તમે પણ જો આ ના શિકાર બન્યા હો, તો જરૂરથી શેઅર કરજો..!

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *