નાનપણમાં કેટ-કેટલીય વાર સાંભળેલી દસ વાતો

જો..જો..! કીડી મરી ગઈ..!! (સાલું, વાગ્યું હોય આપણને, અને મરી જાય કીડી ..? કમાલ છે..) મોટો થઈશ ને.. એટલે લાવી આપીશ..! (જાણે કેમ કે, પ્રોપર્ટીમાંથી… Read More »નાનપણમાં કેટ-કેટલીય વાર સાંભળેલી દસ વાતો

શું ભગવાન આજે પણ આપણી સાથે વાત કરે છે ?

પરદેશની આ વાત છે. એક યુવાન ફક્ત પોતાની જીજ્ઞાસા સંતોષવા માટે ચર્ચની ‘રાત્રી-બાઈબલ-ક્લબમાં’ ગયેલો. પાદરી આવી ક્લબોમાં શું પ્રવચન આપે છે એ જાણવાની ઉત્કંઠામાત્રથી પ્રેરાઈને… Read More »શું ભગવાન આજે પણ આપણી સાથે વાત કરે છે ?

વારસદાર….એક રહસ્ય…

  • Story

શિયાળા ની આહલાદક સવાર, સુરાજખેડા એટલે એક નાનકડી કોલોની, સેવન હાઈટ્સ નામની બહુમાળી ઇમારત ની પાસે આવેલી એક કોલોની જેનું નામ ભાગ્યેજ કોઈ રીક્ષાવાળાને ખબર… Read More »વારસદાર….એક રહસ્ય…